Mobirise

EZS

Elektronické zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy

Elektronický zabezpečovací systém je jednoúčelový poplachový systém určený na detekciu prítomnosti vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľom. Bežne pozostáva z ústredne, ovládačov, detektorov, sirény a komunikačného zariadenia. 

Ako všetci vieme, kriminalita stále stúpa a je iba otázkou náhody, kedy sa aj Vy môžete stať obeťov nežiadanej návštevy u Vás doma alebo vo Vašej firme. Výberom vhodného zabezpečovacieho systému môžete škody v čo najväčšej miere znížiť. Úplne eliminovanie možno dosiahnúť iba odradením takéhoto návštevníka. To je možné dosiahnúť vhodnou voľbou zabezpečovacieho systému.

responsive website templates

EZS ústredňa PARADOX   MAGELLAN 6250

Mobirise


EZS klávesnica PARADOX MAGELLAN


Bezpečnostné funkcie:

- 2 cestná komunikácia s monitorováním linky 
- 1 dotykové požiarne tlačítka 
- rôzne možnosti zabezpečenia, kľud, automat, ... 
- až 16 uživateľov
- až 16 bezdrôtových zón a 16 ďiaľkových ovladačov 
- pamäť až pre 256 událostí
- domová automatizácia


Prvky EZS Paradox Magellan

- ústredne
- klávesnice
- ovládače
- bezdrôtové pohybové detektory
- bezdrôtová siréna
- dverné kontakty

Mobirise

Ústredňa PARADOX SPECTRA SP 4000

Ústredne SPECTRA SP sú vhodné na ochranu stredne veľkých objektov. Možnosť až 32 diaľkových ovládačov, 32 uživateľských kodov, 9 slučiek priamo, s možnosťou transformácie na radio, možnosť rozšírenia o GSM modul, internetový modul a iné možnosti rozširenia.

Mobirise


Ústredňa GALAXY Flex 20Je vhodná pre malé objekty, 20 drôtových a 20 bezdrôtových zon, 25 ovladačov, 25 uživateľskych kodov. Možnosť rozšírenia o internetovú a GSM komunikáciu. Ovládania a diagnostika podobná ako u GALAXY Dimension.

Dajte o nás vedieť!

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: TKC alarm, s.r.o.
Sídlo: Nižný Čaj 73, 044 16
Prevádzka: Vrabčia 10, Košice
Právna forma: Spoločnosť
s ručením obmedzeným
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9928/V Štatutárni zástupcovia:
Andrej Obšitoš
(mobil:0908 521 540)

IČO: 361 79 701
DIČ: 2020044565
IČ DPH: SK2020044565
Bankové spojenie:
Sberbank Košice
Číslo účtu IBAN: SK19 3100 0000 0043 5011 4508

Adresa prevádzky

TKC alarm s.r.o.
Vrabčia 10
040 01 Košice

Kontakt

Email: obsitos@tkcalarm.eu
Mobil: +421 908 521540
Tel: : +421 55/678 2251